Hitta ett hyreskontrakt som passar dig!

Vänd dig till Itkett när du behöver hyreskontrakt för bostad. Vi har mallar för alla typer av hyreskontrakt. En avtalsmall krävs alltid vid andrahandsuthyrning, uthyrning av en villa eller meddelande om hyreshöjning.

Med hjälp av våra avtalsmallar skapar du ett juridiskt korrekt hyresavtal. Har du funderingar hjälper vi dig gärna. Likaså om du vill göra egna anpassningar till ditt hyreskontrakt. Vi har även lång erfarenhet av elektroniska hyreskontrakt.

Våra mallar för hyresavtal är enkla att förstå både för hyresvärd och hyresgäst. Det minimerar risken för missförstånd och ökar tryggheten. Vi tillhandahåller även hyresavtal för uthyrning av studentbostad.

 

Juridiskt granskade hyresavtal

Lagar och förordningar måste följas för att hyresavtalen ska fungera för såväl hyresvärd som hyresgäst. Alla våra kontraktsmallar är juridiskt granskade och godkända enligt branschens standard. Tack vare vårt samarbete med Gärde Wesslau Advokatbyrå håller vi oss kontinuerligt uppdaterade på förändringarna på området. Har du frågor om våra hyresavtal nås vi på telefon: 08 - 411 22 40 eller epost: info@itkett.se.

Se våra mallar för hyreskontrakt nedan. När du klickar på namnet visas ett PDF-dokument med vattenstämpeln "Exempel". Här kan du hitta alla våra mallar - huvudavtal, bilagor och meddelanden.

Blanketter

Huvudavtal
Namn / Benämning
Andrahandshyresavtal - Bostad

Detta är ett hyresavtal för uthyrning av Bostad i andra hand. Avtalet tecknas mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Observera att fastighetsägaren eller hyresnämnden först måste ge sitt tillstånd till uthyrning i andra hand.

Avtal - Uthyrning av Villa

Detta avtal avser uhyrning av en villa. Det betyder att detta avtal är anpassat för vad som kan vara mer tillämpligt just vid uthyrning av ett hus/en villa.

Blockuthyrningsavtal

Detta avtal avser uthyrning av flera lägenheter samtidigt (block). Observera att vi har förifyllt tre olika särskilda bestämmelser som föreslås finnas med i denna typ av uthyrning. Det är förstås möjligt att ta bort eller förändra dessa klausuler.

Bostadshyresavtal
Bostadavtal Engelska

Detta är bostadavtalet översatt till engelska. Avtalet består av tre sidor på svenska som därefter följs av översättningen som också är på tre sidor.

HN-2 Avstående från besittningsskydd - Bostad
HN-4 Avstående från besittningsskydd - Bostad (kräver inget godkännande)
Studentbostadsavtal
Studentbostadsavtal (Engelska)

Detta är studentbostadsavtalet översatt till engelska. Avtalet består av tre sidor på svenska som därefter följs av översättningen som också är på tre sidor.

Överenskommelse - Avtal innehåller inte förhandlingsklausul
Bilagor
Namn / Benämning
Borgensåtagande - Bostad
Borgensåtagande - Bostad (Engelska)

Detta är bilagan Borgensåtagande - Bostad som är översatt till engelska. Avtalet består av en sida på svenska som därefter följs av översättningen som också är på en sida.

Personuppgifter - Bostad
Meddelanden
Namn / Benämning
Anmodan till avflyttning - Bostad
Godkännande av ombyggnads-/ändringsåtgärder
Meddelande om höjning av hyra - Bostad
Meddelande om ändring av hyresvillkor - Bostad
Meddelande rörande åtgärder - Bostad
Meddelande till socialnämnd (ang. uppsägning p.g.a. försummad hyresbetalning)

Denna mall har uppdaterats (2014-03-03) med text och utrymme för resp socialnämnd att kunna bekräfta mottagandet och skicka tillbaka ett exemplar till fastighetsägaren. Genom detta förfarande skapas en besparing både för fastighetsägaren som inte behöver skicka detta som rekommenderat, vilket är brukligt. Samtidigt slipper resp socialnämnd att avsätta resurser för hämtning av sådant rekommenderad försändelse.

Tillsägelse till bostadshyresgäst (att upphöra med störningar i boendet)
Underrättelse till bostadshyresgäst (möjlighet att få tillbaka hyresrätt)
Underrättelse till socialnämnd (ang. störningar i bostadslägenhet)

Denna mall har uppdaterats (2014-03-03) med text och utrymme för resp socialnämnd att kunna bekräfta mottagandet och skicka tillbaka ett exemplar till fastighetsägaren. Genom detta förfarande skapas en besparing både för fastighetsägaren som inte behöver skicka detta som rekommenderat, vilket är brukligt. Samtidigt slipper resp socialnämnd att avsätta resurser för hämtning av sådant rekommenderad försändelse.

Uppsägning - Bostad
Uppsägning p.g.a. obetald hyra - Bostad
Åtagande vid byte av bostadslägenhet
Övriga
Namn / Benämning
Besiktningsprotokoll - Bostad
Information om personuppgifter - Bostad