Bostadsrätt

Här presenteras de mallar som relaterar till arbete i en Bostadsrättsförening och som finns i systemet. Klickar du på namnet så visas detta som ett pdf-dokument med en vattenstämpel "Exempel". Avsikten är att du skall kunna se hur våra olika mallar ser ut.

Beslut medlemsskap - Bostadsrätt

Då en bostadsrättslägenhet försäljs skall nya ägaren godkännas av Bostadsrättsföreningen. Använd denna för detta ändamål.

Upplåtelseavtal - Bostadsrätt
Uthyrning - Bostadsrättslägenhet

Denna används vid uthyrning av en bostadsrättslägenhet och där Bostadsrättsföreningen också har utrymme att godkänna denna uthyrning.

Överlåtelseavtal - Bostadsrätt