Hitta rätt mall för ditt hyreskontrakt hos oss

Som lekman är det inte lätt att veta hur ett juridiskt korrekt hyreskontrakt ska vara utformat. Varje uthyrningsärende kräver olika mycket. Vi på Itkett hjälper dig att hitta ett hyresavtal som passar just dina behov. Vi kan erbjuda mallar som täcker i stort sett alla sorters lokalhyra.

Hyreskontrakt anpassade för olika behov

För uthyrning av en mindre lokal, exempelvis ett förråd, finns en speciell mall. Detta hyresavtal innehåller bara två sidor eftersom det inte behöver vara så omfattande. Ibland är det onödigt att reglera alla detaljer i ett hyresavtal. Vi rekommenderar då en mall med reducerat innehåll, där endast det allra viktigaste finns med.

Fullständiga hyresavtal och bilagor

Mallar för tecknande av fullständiga hyresavtal finns också. Dessa innehåller alla de uppgifter som behövs för att teckna ett komplett hyresavtal. Behöver du komplettera ett hyreskontrakt erbjuder vi bilagor, exempelvis Indexering av hyran och Borgensförbindelse. Du väljer själv de du behöver för att skapa ett komplett ärende.

 

Här finns också vår populära mall Fritextbilagan. Med hjälp av Fritextbilagan kan du reglera ett valfritt område i hyresavtalet. Mallen är dessutom dynamisk och består av allt från en till 32 sidor.

Juridiskt granskade

För att du ska känna dig trygg med våra kontraktsmallar är samtliga hyresavtal juridiskt granskade. Vårt nära samarbete med Gärde Wesslau Advokatbyrå ger oss en god överblick över de förändringar som sker inom det hyresjuridiska området. Kontakta oss om du har specifika önskemål gällande förändringar i ditt hyresavtal. Vi hjälper gärna till.

Vi nås på telefon: 08 - 411 22 40 eller epost: info@itkett.se.

Nedan presenteras våra mallar för hyreskontrakt. När du klickar på namnet visas ett PDF-dokument med vattenstämpeln "Exempel". Här hittar du alla våra mallar - huvudavtal, bilagor och meddelanden.

Huvudavtal
Namn / Benämning
HN-3 Avstående från besittningsskydd - Lokal

Formulär från Hyresnämnden. Denna kräver Hyresnämndens godkännande och måste således inskickas till Hyresnämnen efter underskrift.

HN-5 Avstående från besittningsskydd (kräver inget godkännande)

Formulär från Hyresnämnden. Denna kräver inte Hyresnämndens godkännande och skall alltså inte skickas in till Hyresnämnden.

Lokalhyresavtal

Lokalhyresavtal med sex sidor.

Lokalhyresavtal Engelska

Detta är lokalhyresavtalet översatt till engelska. Avtalet består av sex sidor på svenska som därefter följs av översättningen som också är på sex sidor.

Lokalhyresavtal - Mindre Lokal

Lokalhyresavtal för mindre lokal såsom förråd och som består av en sida.

Lokalhyresavtal - Reducerat innehåll

Lokalhyresavtal med reducerat innehåll och tre sidor. Denna mall har tagits fram för att många kunder har efterfrågat ett lokalhyresavtal som inte är lika omfattande som det större med sex sidor. I denna mall finns det mest väsentliga med.

Restauranghyresavtal

Restauranghyresavtal med sex sidor.

Bilagor
Namn / Benämning
Avfallshantering - Lokal
Avhjälpta hinder - Lokal
Besiktningsprotokoll - Lokal
Bilaga till brandskydd - Lokal
Borgensåtagande - Lokal
Borgensåtagande - Lokal (Engelska)

Detta är Borgensåtagande - Lokal översatt till engelska. Bilagan består av en sida på svenska som därefter följs av översättningen som också är på en sida.

Brandskydd - Lokal
Checklista Inventering Avhjälpta hinder - Lokal
Driftskostnader - Lokal
Fastighetsskatt - Lokal
Fastighetsskatt - Lokal (Engelska)

Detta är Fastighetsskatt - Lokal översatt till engelska. Bilagan består av en sida på svenska som därefter följs av översättningen som också är på en sida.

Gränsdragningslista - Lokal
Gränsdragningslista - Restaurangavtal
Handikappanpassning - Lokal
Hyresnedsättning - Lokal
Indexering - Lokal

För att ha rätt att indexera hyran, skall hyrestiden vara minst 36 månader.

Indexering - Lokal (Engelska)

Detta är Indexering - Lokal översatt till engelska. Bilagan består av en sida på svenska som därefter följs av översättningen som också är på en sida. För att ha rätt att indexera hyran, skall hyrestiden vara minst 36 månader.

Miljöklausul - Lokal
Momsklausul - Lokal
Omsättningshyra - Lokal
Personuppgifter - Lokal
Uppgiftsskyldighet moms - Lokal
Äganderättsövergång - Lokal
Meddelanden
Namn / Benämning
Underrättelse till lokalhyresgäst (möjlighet att få tillbaka hyresrätt)
Uppsägning och meddelande avseende avflyttning - Lokal
Uppsägning och meddelande - Lokal (Avser i första hand förändrade hyresvillkor)
Uppsägning p.g.a. obetald hyra - Lokal