Digital Signering

Allmänt

Vi har integrerat en funktion för Digital Signering i Itkett. Kopplingen sker till ett företag som heter Zigned AB. Funktionen innebär att man kan signera antingen ett skapat dokument eller ett skapat ärende.

Skillnaden är att ett ärende kan innehålla olika typ av dokument såsom huvudavtal, bilagor och egna pdf-filer. Alla i samma ärende. Vid signering av ett ärende, så signeras samtliga ingående dokument.

Juridiskt säkert

Den digitala signeringen av ett dokument/ärende innebär att det som signeras summeras och tillsätts ett s.k. hashvärde. När samtliga angivna har signerat dokumentet/ärendet så skapas ett verifikat som tillsammans med aktuellt dokument är juridiskt bindande.

Skulle aktuellt dokument förändras och att det därmed existerar två versioner, så kan man enkelt kontrollera vilket av dessa som är signerat med hjälp av verifikatet.

Signeringsärende

Ett dokument eller ärende som skall signeras utgör ett signeringsärende. Kunden väljer att köpa ett antal signeringsärenden. I varje signeringsärende så kan upp till fyra personer signera. Alla signeringsärenden som har köpts har inte något bäst-före-datum. Det enda kravet är att man har ett giltigt itkett-abonnemang. Om man vid något tillfälle behöver vara fler att signera ett signeringsärende än fyra personer, kan detta antal utökas mot en mindre kostnad.

Priset för varje signeringsärende är f.n. 20 kronor (exkl moms) och man beställer i olika antal. Lägsta antalet som kan köpas till är fem signeringsärenden.

Fördelar med digital signering

Att kunna signera avtal digitalt innebär stora fördelar. Behovet av att träffas fysiskt för själva tecknandet finns inte. Detta gör att man sparar tid.

Kostnadsbesparingen är också en positiv faktor. Att behöva träffas fysiskt eller att skriva ut och skicka avtal via post innebär kostnader. Genom att signera avtalen digitalt minskas detta väsentligt. Samtidigt är resultatet efter den digitala signeringen lika juridiskt bindande som ett fysiskt undertecknande.

Utöver dessa fördelar, så innebär detta indirekt en miljöbesparing, då inte några avtal i papper behöver skrivas ut och/eller skickas.

Signera egna övriga avtal

Genom vår lösning kan man även använda egna avtal eller dokument i pdf-format. Det enda man behöver göra är att skapa ett ärende och till detta ladda upp egna pdf-filer. Ett ärende behöver alltså inte innehålla några itkett-dokument. När ett sådant ärende är skapat kan detta också digitalt signeras. Det gör att vi har en generell lösning för digital signering.

Detta till en av marknadens absolut lägsta priser!

 

Passa på att bli kund och prova det mest effektiva sättet att teckna avtal!