Övriga

Här presenteras de mallar som relaterar till alla övriga områden och som finns i systemet. Klickar du på namnet så visas detta som ett pdf-dokument med en vattenstämpel "Exempel". Avsikten är att du skall kunna se hur våra olika mallar ser ut. Mallarna är uppdelade mellan huvudavtal, bilagor och övriga.

Huvudavtal
Namn / Benämning
Förhandlingsframställning

Denna används som underlag för förhandling med Hyresgästföreningen.

Totalhyra
Upplåtelse av mark

Kan användas flexibelt för att upplåta mark för olika typ av uppställning. Exempelvis kontainrar, flis, vagnar eller valfritt annat gods.

Bilagor
Namn / Benämning
Fritextbilaga

Fritextbilagan är dynamisk. Det betyder att användaren bestämmer vid ifyllandet hur många sidor som skall finnas i aktuellt dokument. Denna kan bli maximalt 32 sidor stor. Flera av rubrikerna är valbara, vilket innebär att användaren kan göra en helt ny mall utifrån denna Fritextbilaga genom att ange egna rubriker. Använd denna för exempelvis utökning av särskilda bestämmelser.

Övriga
Namn / Benämning
Ansökan om betalningsföreläggande
Hänskjutande till Hyresnämnden
Oåterkallelig fullmakt