Parkeringsplatsavtal

Parkeringsplatsavtal
Det är viktigt att använda ett bra avtal när du önskar hyra ut en parkeringsplats. I Itkett hittar du ett väl genomarbetat parkeringsplatsavtal som även finns översatt till engelska.

Garageplatsavtal
Det är viktigt att använda ett bra avtal när du önskar hyra ut en garageplats. I Itkett hittar du ett väl genomarbetat garageplatsavtal som även finns översatt till engelska.

Avtalsmallarna är juridiskt granskade
Lagar och förordningar måste följas för att avtalen skall fungera för såväl hyresvärd som för hyresgäst. Alla våra kontraktsmallar är juridiskt granskade och godkända enligt branschens standard. Detta gör att vi fortlöpande håller oss uppdaterade för att efterfölja förändringar inom det juridiska området. Om du nedan klickar du på namnet så visas detta som ett pdf-dokument med en vattenstämpel "Exempel". Avsikten är att du skall kunna se hur våra olika mallar ser ut.