Pris

Testa utan kostnad innan du bestämmer dig

När du registrerar dig som kund anger du också om du först vill testa systemet. Du får kostnadsfritt testa upp till två veckor.

Under testperioden kan du:
- Skapa dokument
- Skapa Utkast/Offert
- Skapa mappar
- Få din logotyp inlagd
- Registrera upp till tio användare

Allt du har skapat under testperioden finns kvar och kan användas för att skapa avtal när du gått över till ett riktigt abonnemang.

Betala först när du testat klart

När du bestämt dig betalar du 948 kronor per år (exkl moms).
I priset ingår:

- Fritt antal avtal under abonnemangstiden
- Fritt antal sparade dokument i systemet
- Egen logotyp inlagd på alla mallar
- Upp till tio användare kopplat till egna kontot i itkett

För ytterligare tio användare tillkommer 240 kronor (exkl moms) per år.

Abonnemang
Abonnemangstiden är alltid ett år. Kunden betalar alltså för ett år framåt.

Förlänga sitt abonnemang
När ett års abonnemang närmar sig sitt sista datum (huvudförfallodagen), så kommer användarna att påminnas vid inloggning om att förlänga sitt abonnemang. En förlängning innebär alltid förlängning med ytterligare ett år från huvudförfallodagen. Oavsett när förlängningen beställs. Förlänger man abonnemanget är kundens itkett-konto oförändrat.

Om kunden inte förlänger sitt abonnemang före huvudförfallodagen, så kan användarna inte logga in på kontot och kommer inte heller åt sina sparade dokument. En förlängning kan göras senast sex (6) månader efter huvudförfallodagen och innebär alltså fortfarande en förlängning från huvudförfallodagen och ett år framåt.

Exempel (förlängning)
Kundens huvudförfallodag är 2014-08-01. Kunden väljer att vänta med förlängningen till 2014-10-15. Abonnemanget förlängs då till och med 2015-08-01 och kunden betalar för ett års abonnemang.

Förnya sitt abonnemang
Om man inte vill förlänga sitt abonnemang, utan istället väljer att förnya detsamma, så kan det göras när som helst, och upp till tre (3) år, efter huvudförfallodagen. Dock innebär en förnyelse att man förlorar sina sparade dokument, men behåller i övrigt sina inställningar.

Exempel (förnyelse)
Kundens huvudförfallodag är 2014-08-01. Kunden förlänger inte sitt abonnemang, utan väntar till 2014-10-15 och väljer då att förnya sitt abonnemang. Denna förnyelse innebär att ny huvudförfallodag blir 2014-10-15 och abonnemanget gäller till och med 2015-10-15. Inga sparade dokument finns då kvar.

SABO-medlem
Genom vårt samarbetsavtal med SABO erhåller medlem i SABO 20% rabatt för första årets abonnemang, vilket betyder att man bara betalar 758 kronor (exkl moms). Dessutom erhåller man 10% rabatt (på ord pris) följande år. Ange vid registreringen att ni är SABO-medlem.

Är ni redan myntkund sedan tidigare och SABO-medlem som nu vill gå över till abonnemang. Då får ni både rabatt på innevarande mynt och de tjugo procenten i rabatt första året.

Så snart du har accepterat våra abonnemangsvillkor och vi har lagt upp dig som kund, kan du börja skapa dina avtal och bilagor. Normalt kan du redan samma dag börja arbeta i systemet.

Vid registrering väljer du själv om du vill ha faktura på papper eller via epost.

Välkommen att registrera dig som kund!

Är du fortfarande mynt kund - Klicka här!