Avtal för Basstation, Antenn och Parabol

Fastighetsägare upplåter plats för basstationer och antenner. Operatörerna önskar placera sina antenner och sin utrustning på hustak och vindar där de täcker största området. För att reglera denna upplåtelse har vi ett antal kontraktsmallar i systemet.

Avtal - Basstation och Antenn
Denna reglerar upplåtelse av plats för utrustning och antenn. Den tydliggör även ansvarsfördelningen mellan Operatören och Fastighetsägaren.

Avtal - Basstation och Antenn (Enheter)
Denna kontraktsmall innehåller dessutom en reglering av vilka volymer utrustning som installeras och som därmed är möjliga att få bortmonterade då avtalet upphör. Denna mall har kommit till efter synpunkter från flera fastighetsägare som upplevt svårighet att veta vilka volymer som installerats och att det efter avtals upphörande inte går att få utrustning bortplockade.

Bilaga till basstationsavtalet
Här hittar ni också en bilaga om elförsörjning till huvudavtalet.

Klausul - utomhusantenn och parabol
För att reglera hyresgästers önskan om att montera upp en antenn eller en parabol, så har denna klausul tagits fram. Klickar du på namnet så visas detta som ett pdf-dokument med en vattenstämpel "Exempel". Avsikten är att du skall kunna se hur våra olika mallar ser ut.